Pasientfokus marker 100 dager på Stortinget med å ansette folk.

I dagens avis formidler Vårt Land at vi i Pasientfokus stortingsgruppe har ansatt Torild Skogsholm, fra partiet Venstre ved vårt kontor. Torild Skogsholm har i mange år vært medlem i Venstre, det er hun fortsatt, men nå jobber hun for Pasientfokus. Det er fint at Vårt Land formidler at vi i Pasientfokus har ansatt en […]

Pasientfokus jobber for en Helsehavari-kommisjon.

Hei. I dag skal jeg si noe om to viktige tjenester som i har i Norge. Tjenester som vi i Pasientfokus mener må slås sammen til noe mer – noe bedre – noe som kan styrke pasienter og deres familier pasientrettigheter – også juridisk. Det en er Pasient- og brukerombudet det andre er Statens undersøkelskommisjon […]