En gledelig begivenhet

I 2009 kom Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet». Det er egentlig en ganske fin tittel på et viktig dokument. For det er engang slik at hver gang det fødes en liten verdensborger «fødes» det en mamma, en pappa og far og mor, bestefar og bestemor eller en áhkku ja áddjá. En fødsel er altså en gledelig […]