ILO konvensjonen og samiske rettigheter til helsetjenester.

av Irene Ojala, Pasientfokus. » Likestilling og mangfold i ALLE sektorer» Sist uke redegjorde kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), om «status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer. » Det høres fint ut! Statsråden sa at «regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.» Det […]