En gledelig begivenhet

I 2009 kom Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet». Det er egentlig en ganske fin tittel på et viktig dokument. For det er engang slik at hver gang det fødes en liten verdensborger «fødes» det en mamma, en pappa og far og mor, bestefar og bestemor eller en áhkku ja áddjá. En fødsel er altså en gledelig […]

Mål om Bærekraft – sett fra Finnmark

5. april behandlet vi i Stortingssalen en Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen. Innstillingen var sak nummer tre på dagens kart – og går under betegnelsen Innstilling 218S, Stortingsmelding nr. 40 (2020-2021).»Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene for 2030.» Som dere vet: Som representant for Pasientfokus må jeg engasjere meg i alle […]

Ambulanse-arbeiderne er pasientenes livline!

Av Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus. Siste dagen i mars hadde Pasientfokus flere møter på Stortinget. Det første møtet startet kl 0815 og var med Leder for Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre og konserntillitsvalgt for YS Helse Midt RHF, Frank Grydeland. Det andre møtet var med gode jordmødre – det skal jeg komme tilbake til. […]

Hvorfor stemte Pasientfokus nei til rusreformen?

Denne uken stemte Stortinget over rusreformen. Det er mange som følger med på hvordan jeg, som representant for Pasientfokus stemmer på Stortinget.  Det er demokratiets styrke!  En rusreform skal være kortreist! Dere som kjenner Pasientfokus vet at vi jobber grundig. Pasientfokusteamet har også i rusreformen jobbet med denne saken fordi en en rusreform MÅ fungere over […]

Ekspertpanelet gir pasienter håp.

av Irene Ojala, stortingsrepresentant Pasientfokus, Finnmark I dag skal jeg dele med dere en tale jeg holdt på Stortinget i dag. Bakgrunnen er at Fremskrittspartiet vil endre loven slik at sykehusene må følge rådene fra Ekspertpanelet. Dette skjer etter at NRK har omtalt at sykehus har avvist å følge råd fra Ekspertpanelet. Kreftforeningen jubler over forslaget. På […]

Hvem sikrer beredskap i nord?

av Irene Ojala, Stortingsrepresentant Pasientfokus, Finnmark. «Hva har finnmarkingen igjen for å være en sikkerhetspolitisk trygghet for Norge?» Det må være et spørsmål som folk i Finnmark tenker grundig over. Vi må gjøre det – fordi det handler om vår fremtid. I dag deler jeg en sak med dere som jeg skrev – og som […]

Ikke flytt Åsgård psykiatriske sykehus!

Det er på pasienten fokus må holdes – ikke på helseforetakenes behov for samlokalisering og penger som salg av store eiendommer vil gi. Det blir som å pisse i buksa – for vi kan bare selge en eiendom en eneste gang, skriver stortingsrepresentant for Pasientfokus, Irene Ojala. https://www.nordnorskdebatt.no/ikke-flytt-asgard-psykiatriske-sykehus/o/5-124-170525

Gratulerer med dagen, alle kvinner i Alta, Kautokeino og våre distrikter.

Kvinnesolidaritet, likestilling og feminisme er muligens de mest brukte ordene fra politisk hold i Norge i dag, 8. mars. Dugnaden som kvinner i vår region skal bidra til, er blant annet å tåle utryggheten lang vei til fødeavdelingen påfører dem. Vi i Pasientfokus har som vanlig ikke tid til å feire dagen. Uken- og dagen […]

Vi er alle potensielle pasienter

Faksimile fra A-Magasinet 4. mars 2022

Aftenposten har vært hos Pasientfokus på Stortinget. I dag kan du lese artikkelen i A-magasinet i Aftenposten. Aftenposten skriver blant annet: » 4950 stemmeberettigede var det som skulle til for å gjøre Irene Ojala historisk. Pasientfokus fikk 42 prosent av stemmene i Alta og 13 prosent i Finnmark. Det var kravet om et fullverdig sykehustilbud […]

Pasientfokus på Stortinget har fått nye medarbeidere

Live Husan, Karin Mella og Irene Ojala.

Kort fra Pasientfokus på Stortinget av Irene Ojala Stortingsrepresentant. Det er en glede å kunne si at vi har ansatt Live Husan som rådgiver med spesielt ansvar for det parlamentariske arbeidet, og særlig arbeidet i Helse- og omsorgskomiteen.  Live bor i Oslo, er 44 år, mamma til fire og har tidligere jobbet 14 år på […]