Endringer i Fritt Brukervalg.

Endringer i Fritt Brukervalg.

Av Irene Ojala, Pasientfokus.

Er du ung og trenger hjelp i hverdagen? Har du barn som trenger hjelp til stell, medisinering eller til å puste?  Er du en eldre mann eller kvinne som har fått livet snudd på hodet av sykdom og trenger en assistent for å gjøre din hverdag enklere – ja kanskje til å hjelpe til med de mest intime gjøremål vi alle må gjennom daglig?   Kanskje du er ektefelle som opplever at din kjære har fått en sykdom som gjør at også din hverdag har endret seg fra å være kjæreste til å bli pleier.

I går, torsdag 19 mai, bestemte stortingsflertallet seg for å fjerne godkjenningsmodellen som la til rette for at det er enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg. Ap og Sp mener folk  ikke bør kunne få velge selv. Andre partier som snakket ned folks rett til valgfrihet var  SV og Rødt.

Pasientfokus stemte selvfølgelig med mindretallet MOT at folk med funksjonsnedsettelse og deres familier skal få vanskeligere liv. Vi må passe på at egen ideologi ikke blir viktigere en folks rett til likeverd.

Heldigvis kan partiene i dag ikke nekte kommunene å sikre pleietrengende å få velge selv, men de gjør det definitivt vanskeligere. Kommunene i Norge har dårlig råd – og svært mye penger går til ulike ordninger for hjemmetjenester. I stede for å ta fra folk frihet og likestilling til å velge – skulle staten ha bidratt med mer penger til kommunene slik at folks verdighet blir ivaretatt.

Vi i Pasientfokus står selvfølgelig sammen med dere som blir, eller kan bli, fratatt mulighet for gode valg i hverdagen. Livet til den med behov for brukerstyrt personlig assistent skal selvfølgelig ikke forringes. Folk må selv ha styring på eget liv.

Neste endring som Ap, SP, Rødt og SV vil gjøre er å fjerne fritt behandlingsvalg.  Det står på planen for 2023. I distriktene er fritt behandlingsvalg ofte valget mellom liv og død.  Det har vi i Pasientfokus fått grundig dokumentert – fra folk i hele Finnmark.