ILO konvensjonen og samiske rettigheter til helsetjenester.

ILO konvensjonen og samiske rettigheter til helsetjenester.

av Irene Ojala, Pasientfokus.

» Likestilling og mangfold i ALLE sektorer»

Sist uke redegjorde kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), om «status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer. » Det høres fint ut! Statsråden sa at «regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.» Det synes jeg også høres kjempefint ut, for allerede i 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon 169, om urfolk i selvstendige stater. Konvensjonen sikrer samenes rett til å være med på å utforme de aktuelle helsetilbudene og stadfester samiske brukeres rett til tilfredsstillende helsetjenester.

Statsråden påpeker i redegjørelsen at kjønn har betydning for helse.

Pasientfokus er ei liste fra Finnmark, et flerkulturelt fylke med familier med samisk, norsk og kvensk tilhørighet. Vi har, i løpet av de fem årene vi har jobbet for fødeavdeling og geriatri til Alta, ikke gjort forskjell på folk. Vi har jobbet for alle, uansett kjønn, etnisitet, yrke, bosted og slekt, for alle kan bli syke. Vi i Pasientfokus kan velge om vi vil bruke den samiske kofta, kvendrakten eller finnmarksbunaden – eller om vi foretrekker sjøsamekofta, kautokeinokofta eller karasjokkofta.

Likestilling og klær som identitetsmarkør.

Vi i Pasientfokus har ikke brukt vår klesdrakt som identitetsmarkør i kampen for fødeavdeling og geriatri til Finnmarks største by Alta. Vi kunne ha gjort det, men trodde det var unødvendig. Det er viktig å være klar over at de fleste som står i samemanntallet i Norge, er bosatt i Tromsø, Kautokeino, Alta og Karasjok. Det vil si at fødeavdeling og geriatri i Alta er innen tre av landets største samiske bygder og byer. Det har kanskje vært en feilvurdering av oss i Pasientfokus å ikke bruke ILO-konvensjonen i vår kamp for fødeavdeling og geriatri til Alta. Det skal vi komme til å rette på.

Alt statsråden påpekte på i redegjørelsen skapte håp for noen. Det har betydning for det samiske samfunn når statsråden sier at kjønn har betydning for helseutfordringer. Det gjelder for det samiske befolkning enten de bor i ytre og indre fjordstrøk eller inne på vidda. I Norge er levealderen i snitt 1,5 år lavere for samer sammenlignet med den øvrige befolkningen. Helse- og omsorgstjenesten til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale kulturelle rammer, samtidig som konkrete tiltak må være individuelt tilrettelagt og lokalt forankrede.

Regjeringen har et ansvar. Vi i Pasientfokus ser fram til at regjeringen virkelig gjør det slik at Norge blir et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter, for det må jo bety at samiske kvinner, som andre kvinner i Norge, skal slippe å reise 280 km i 4 timer når de skal føde, og at eldre samer som er i ferd med å miste sitt språk grunnet alderdomssvakhet, slipper traurige reiser i storm og i stille. Jeg bare nevner det: Likestilling og rett til fødeavdeling og geriatri til Alta er en kjempeviktig sak for den samiske befolkning som jeg utfordrer alle partier på Stortinget til å ta tak i.