Pasientfokus jobber for en Helsehavari-kommisjon.

Pasientfokus jobber for en Helsehavari-kommisjon.

Hei. I dag skal jeg si noe om to viktige tjenester som i har i Norge. Tjenester som vi i Pasientfokus mener må slås sammen til noe mer – noe bedre – noe som kan styrke pasienter og deres familier pasientrettigheter – også juridisk.

Det en er Pasient- og brukerombudet det andre er Statens undersøkelskommisjon for helse- og omsorgstjenesten-Ukom. Pasient- og brukerombudet finnes i samtlige fylker i Norge. Ombudet er svært viktig i saker vedrørende erstatninger for feil behandling av pasienter ved norske sykehus og helseinstitusjoner.

Men når feil begås på norske helseinstitusjoner og de økonomiske forhold er ivaretatt – så etterspørres det av pårørende et juridisk sikkerhetsnett, som følger opp avvik og feil som gjøres ved helseforetak – pasienter er slitne av å stå disse utfordringene selv.

La meg ta et eksempel.  Det kunne vært fra andre deler av Norge, men jeg velger å vise til Finnmark og en sak vi kjenner godt.

Kirsten Jonas fra Alta døde av feilmedisinering ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest i mai 2019. Legen som henviste Jonas til Hammerfest sendte med Kirsten et skriv som sa at hun var allergisk mot antibiotika av typen «Selexid.» Allikevel fikk Kirsten Selexid intravenøst. At feilmedisinering er årsaken til at Kirsten døde BLE BEKREFTET av behandlende lege ved Finnmarkssykehuset.

Faksimile fra Altaposten

https://www.altaposten.no/nyheter/i/66WEBo/medisinsk-fagkyndig-alvorlig-svikt-forte-til-at-roys-mor-dode

Familien Jonas har fått pasientskadeerstatning med begrunnelsen «Svikt i behandlingen og at pasientbehandlingen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis, etter sakkyndig vurdering.»

På tross av dette valgte statsadvokaten i Troms og Finnmark å henlegge saken fordi han ikke fant det bevist «at Hammerfest sykehus hadde opptrådt grovt uaktsomt» i forbindelse med at Kirsten døde etter feilbehandlingen. Saken ble anket, besluttet gjenopptatt.  Denne gange ble saken liggende i en skuff hos politiet og henlagt «grunnet foreldelse.»

Det er viktig å stille spørsmålet: Ville saken til Kirsten Jonas blitt henlagt hvis vi hadde hatt på plass en Helse-Havarikommisjon?

Den nevnte Jonas saken er ikke unik. VG har i flere artikler denne høsten vist til flere alvorlige feil og mangler ved norske sykehus som ikke blir varslet til helsetilsynet.  Hendelser som dette gjør at det er viktig å reflektere over hvorfor vi har en sjø og Flyhavarikommisjon, mens vi ikke har en tilsvarende kommisjon ved feilbehandlig med døden til følge ved norske sykehus.  Skal vi ikke lære av feil?

Pasientfokus mener at det er en god løsning om Pasient- og brukerombudet blir en del av Statens undersøkelskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Samme bør disse utvikles til en helsehavarikommisjon på linje med for eksempel sjø- og flyhavarikommisjonen som vi har i Norge.