Velkommen til Pasientfokus sin hjemmeside

Det er hyggelig at du tar deg tid til å lese Pasientfokus sin nettside. Bilder i berg viser at kvinner og menn har bodd ved Altafjorden i 1000-vis av år. Med få hjelpemidler fødte kvinner familiens barn, og eldre og syke endt sine liv ved fjorden.

I dag, med alle våre teknologiske muligheter og moderne hjelpemidler, må kvinner fra Altafjorden reise 140 kilometer for å føde. Kvinner fra Kautokeino må reise 280 kilometer fra vidda til et sted ved havet som politikere av merkelige grunner betegner som vårt lokalsykehus. Hvor langt unna er man lokal?

Vi skylder våre eldre, de som har bygd opp Alta-regionen, et tilbud med verdige sykehustjenester. Når helsen svikter må de eldre få helseundersøkelser i Alta. Alta har et fullverdig CT og MR tilbud. Eldre fra Kautokeino må få tilbud om røntgen i Alta, slik at de får halvert reisetiden til viktige undersøkelser.  Det skulle virkelig ikke være et problem å legge til rette for en smidig og tidsriktig sykehustjeneste nært der folk bor. Vi lever tross alt i 2021. I dag sendes eldre pasienter ofte til Hammerfest for diagnostisering, ofte dør de i ensomhet fordi familien ikke rakk fram da livet gikk mot slutt. På vegne av våre eldre kan vi ikke akseptere dette!

Det er lov å stille spørsmål om sykehusstrukturen i Finnmark er en fremtidsrettet, omsorgsfull, pasient- og familievennlig aktivitet?  Er det klimanøytral aktivitet å bygge sykehus på steder som generer mer transport?  Svaret gir seg vel selv. Det er ikke tidsriktig og fremtidsrettet.

Pasientfokus har høye målsetninger for fødende kvinner, eldre og akutt syke pasienter.  Vi vil fortsatt yppe oss mot politikere. Vi gjør det fordi det er politikere som er de rette folkan med makt. Vi jobber videre, ikke fordi det er enkelt, men fordi det er riktig

Pasient + Fokus = Pasientfokus -

Pasientfokus jobber for sårbare og syke menneskers rettigheter til lik behandling på riktig sted til riktig tid. Det finnes ingen unntak i norsk helselovgivning. Heller ikke for Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.

Pasientfokus holder hender med gravid, fødende, babyer og eldre med flere utfordrende sykdommer. Hele Distrikts-Norge trenger noen som jobber med PasientFOKUS – fordi det er riktig.Etter fire års dugnad stilte Pasientfokus liste til Stortingsvalget. Pasientfokus kom inn - og ble det 3. største politiske maktfaktoren fra Finnmark. Det er ganske bra for ei liste! Få hadde trudd det - og Pasientfokus sin kandidat ble spådd en mørk tilværelse i finanskomiteen - uten makt - og håret fylt av støv som måtte blåses vekk etter fire år. Hvor feil de tok!


Irene Ojala - nr. 41
Pasientfokus
For Finnmark.
Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

I en tid med trussel om krig og en fremtid med våtere, røffere og tøffere vær må vi forberede oss!
Bygge beredskap!