Velkommen til Pasientfokus sin hjemmeside

Det er hyggelig at du tar deg tid til å lese Pasientfokus sin nettside. Bilder i berg viser at kvinner og menn har bodd ved Altafjorden i 1000-vis av år. Med få hjelpemidler fødte kvinner familiens barn, og eldre og syke endt sine liv ved fjorden.

I dag, med alle våre teknologiske muligheter og moderne hjelpemidler, må kvinner fra Altafjorden reise 140 kilometer for å føde. Kvinner fra Kautokeino må reise 280 kilometer fra vidda til et sted ved havet som politikere av merkelige grunner betegner som vårt lokalsykehus. Hvor langt unna er man lokal?

Vi skylder våre eldre, de som har bygd opp Alta-regionen, et tilbud med verdige sykehustjenester. Når helsen svikter må de eldre få helseundersøkelser i Alta. Alta har et fullverdig CT og MR tilbud. Eldre fra Kautokeino må få tilbud om røntgen i Alta, slik at de får halvert reisetiden til viktige undersøkelser.  Det skulle virkelig ikke være et problem å legge til rette for en smidig og tidsriktig sykehustjeneste nært der folk bor. Vi lever tross alt i 2021. I dag sendes eldre pasienter ofte til Hammerfest for diagnostisering, ofte dør de i ensomhet fordi familien ikke rakk fram da livet gikk mot slutt. På vegne av våre eldre kan vi ikke akseptere dette!

Det er lov å stille spørsmål om sykehusstrukturen i Finnmark er en fremtidsrettet, omsorgsfull, pasient- og familievennlig aktivitet?  Er det klimanøytral aktivitet å bygge sykehus på steder som generer mer transport?  Svaret gir seg vel selv. Det er ikke tidsriktig og fremtidsrettet.

Pasientfokus har høye målsetninger for fødende kvinner, eldre og akutt syke pasienter.  Vi vil fortsatt yppe oss mot politikere. Vi gjør det fordi det er politikere som er de rette folkan med makt. Vi jobber videre, ikke fordi det er enkelt, men fordi det er riktig

Pasient + Fokus = Pasientfokus

Pasientfokus jobber for sårbare og syke menneskers rettigheter til lik behandling på riktig sted til riktig tid. Det finnes ingen unntak i norsk helselovgivning. Heller ikke for Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.

Pasientfokus holder hender med gravid, fødende, babyer og eldre med flere utfordrende sykdommer. Hele Distrikts-Norge trenger noen som jobber med PasientFOKUS – fordi det er riktig.

Pasientfokus til Stortinget

På oppfordring fra velgere i Alta og Kautokeino stiller Pasientfokus en helsepolitisk liste til Stortinget for perioden 2021 – 2025. Vi har en arbeidsplan og vi gjør ikke forskjell på folk.  

Pasientfokus jobber for ny sykehusstruktur i Finnmark

Som kartet til høyre viser skal INGEN akutt syke, eller pasienter med hjerte- eller hjerne infarkt, sendes internt i Finnmark. Pasienter skal alltid sendes til riktig behandlingssted til UNN i Tromsø. 

Finnmark må bli et distriktsmedisinsk foregangsfylke. Ikke reduser distriktslegenes myndighet til å bestemme hvor pasienten skal sendes.