Ambulanse-arbeiderne er pasientenes livline!

Ambulanse-arbeiderne er pasientenes livline!

Av Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus.

Siste dagen i mars hadde Pasientfokus flere møter på Stortinget. Det første møtet startet kl 0815 og var med Leder for Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre og konserntillitsvalgt for YS Helse Midt RHF, Frank Grydeland. Det andre møtet var med gode jordmødre – det skal jeg komme tilbake til.

Saken vi drøftet med Yttre og Grydeland var akuttforskriften som nå ligger på bordet til oss på Stortinget. Temaene var mange – blant annet om det er riktig at ufaglærte skal betjene ambulansen i kortere vikariater – fordi det heter seg at det ikke kan skaffes faglært personell. Vil en slik ordning bygge ned fagkompetansen? Det er slik jeg forstår det mange ambulansearbeidere som har kompetanse, men venter på en fast stilling.

Vi snakket også om at det er betenkelig at det stort sett er i Nordland, Troms og Finnmark at ambulansearbeidere har hjemmevakter, mens resten av landet har tilstedevakt på stasjonen. Jeg måtte bare vise til at vi i Pasientfokus har jobbet med dette i over tid – og at elendige arbeidsforhold i nord fort kan bli realiteten sørover i Norge – er det mulig i nord – ja da går det i sør også. Her må fagforeningene virkelig være på vakt.

De nasjonale anbefalingene for responstid tilsier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. Ambulanseforbundet har laget et barometer for responstid. Der får 75 av 86 kommuner stryk.

Det var veldig fint å snakke med Yttre og Grydeland. Vi ser fram til å opprettholde kontakten – og bretter opp ermene for å gjøre en god jobb med akuttforskriften.

https://www.altaposten.no/meninger/i/0GAoQG/ambulansearbeiderne-er-pasientenes-livline

Bilder: På kontoret på Stortinget har jeg et stort kart over Finnmark, ja faktisk flere. Foran kartet av Finnmark står Yttre, Ojala og Grydeland. Saken vi snakker om er svært alvorlig, men det er fint med en litt hyggelig avslutning, med et godt smil – så får vi energi til å jobbe videre med viktige temaer. Foto: Sylvi Andreassen.