Finnmark er stengt!

av Irene Ojala, Pasientfokus I dag skal vi stemme over justeringer i Grunnloven. Og i morgen er det en stor helsedag på Stortinget. Jeg forbereder meg. I natt når jeg jobbet fikk jeg en telefon. Jeg bruker å være forsiktig med mitt ordbruk. Men i dag deler jeg deler av en samtale rimelig usminket. Jeg […]

Åpent brev til Helse Nord

Av Irene Ojala, Pasientfokus. Helse Nord skal den 25. mai behandle fremtiden til befolkningens i Alta, Finnmark største by, sine fremtidige spesialisthelsetjenester. På agendaen står blant annet om hvilken renhetsgrad ny operasjonssal i Alta skal ha – og at Alta kan få behandling av øyesykdommen våt AMD. Det er viktig å ha det klart for […]

ILO konvensjonen og samiske rettigheter til helsetjenester.

av Irene Ojala, Pasientfokus. » Likestilling og mangfold i ALLE sektorer» Sist uke redegjorde kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), om «status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer. » Det høres fint ut! Statsråden sa at «regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.» Det […]

Endringer i Fritt Brukervalg.

Av Irene Ojala, Pasientfokus. Er du ung og trenger hjelp i hverdagen? Har du barn som trenger hjelp til stell, medisinering eller til å puste?  Er du en eldre mann eller kvinne som har fått livet snudd på hodet av sykdom og trenger en assistent for å gjøre din hverdag enklere – ja kanskje til […]

Pasientfokus på vippen?

av Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus. Etter at Aftenposten skrev at Pasientfokus KAN komme på vippen i saken om hybridkabler og havvind – har det vært en viss interesse blant vindkraft utbyggere og interesseorganisasjoner. Saken skal ikke behandles på Stortinget før i juni. Mange ting kan skje – og de ulike partiene kan komme fram […]

Kampen for Finnmarksløpet – en tale til Stortinget.

Av Irene Ojala, stortingsrepresentant, Pasientfokus, Finnmark. «President, Jeg har vært med og arrangere Finnmarksløpet i ti år. Det var i Finnmarksløpets spede barndom. Finnmarksløpet er unikt i Norge og Europa, både arrangementsmessig og ikke minst fordi Finnmarksløpet arrangeres i Finnmark, som er porten til Arktis og Putins verden. Finnmarksløpet kan derfor ikke konkurrere på like […]

Finnmarksløpet – vinterens vakreste eventyr

Av Irene Ojala, Pasientfokus. I går, 26 april, behandlet vi på Stortinget et dokumentforslag fra Frp om støtte til «Finnmarksløpet som verktøy for å promotere Norge. » Summen som er bedt om er fem millioner kroner. Innstillingen fra Næringskomiteen var at Finnmarksløpet ikke skulle få midler – og at Finnmarksløpet kan søke om midler via […]

Hvordan prioriteres Helse- og omsorgstjenesten?

Nytte, ressurs og alvorlighet. Tre grunnpilarer i prioriteringen i helse- og omsorgstjenesten. Men hvilke av de tre kriteriene teller mest? Her er noen ord om temaet – slik de falt under min tale under behandlingen i Stortinget første uken i april. Helse- og omsorgstjenesten skal ha legitimitet hos befolkningen. Prinsippene for prioritering av nytte, ressurs […]

En gledelig begivenhet

I 2009 kom Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet». Det er egentlig en ganske fin tittel på et viktig dokument. For det er engang slik at hver gang det fødes en liten verdensborger «fødes» det en mamma, en pappa og far og mor, bestefar og bestemor eller en áhkku ja áddjá. En fødsel er altså en gledelig […]

Mål om Bærekraft – sett fra Finnmark

5. april behandlet vi i Stortingssalen en Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen. Innstillingen var sak nummer tre på dagens kart – og går under betegnelsen Innstilling 218S, Stortingsmelding nr. 40 (2020-2021).»Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene for 2030.» Som dere vet: Som representant for Pasientfokus må jeg engasjere meg i alle […]