Ekspertpanelet gir pasienter håp.

Ekspertpanelet gir pasienter håp.

av Irene Ojala, stortingsrepresentant Pasientfokus, Finnmark

I dag skal jeg dele med dere en tale jeg holdt på Stortinget i dag. Bakgrunnen er at Fremskrittspartiet vil endre loven slik at sykehusene må følge rådene fra Ekspertpanelet. Dette skjer etter at NRK har omtalt at sykehus har avvist å følge råd fra Ekspertpanelet. Kreftforeningen jubler over forslaget. På Stortinget er det kun Pasientfokus som støtter forslaget fra Frp. Her er min tale under behandlingen i Stortinget i dag.

President: Først vil jeg si at det er fint at regjeringen Solberg fikk etablert ekspertpanelet.

Helseregionene gikk sammen om å definere ekspertpanelets mandat. Pasienter i en svært krevende helsemessig situasjon kan få ny vurdering av behandlingsmuligheter som kan gi pasientene håp.  President – Vi skal ikke ta håpet fra folk – Vi skal gi folk håp – og ekspertpanelet sin vurdering er mest aktuell når etablert behandling er prøvd.

Det er viktig med ny kunnskap.

President – det her er viktig: Ikke bare for den pasienten det gjelder, og for de nærmeste som også er berørt – men det er viktig for å få ny kunnskap.  Det er slik at de fleste pasientene ekspertpanelet vurderer er kreftpasienter. At et ekspertutvalg vurder en pasients muligheter – gir pasienten en sikkerhet om at alt som kan prøves er prøvd ut.

Utprøvende behandling gir kunnskap om nye behandlings metoder. Viljen til å virkelig prøve ut nye metoder er muligens en av årsakene til at flere kreftpasienter lever lengere på tross av kreft med spredning. Fra Pasientfokus sin side er det viktig at pasienter med ALS – blir innlemmet i ordningen slik at også nye metoder for dem kan utprøves. Det er viktig for en pasientgruppe som lever tøffe dager før de dør.

President – ekspertpanelet skal ha en rådgivende rolle. Det ligger i mandatet. Det vil fortsatt være opp til behandlende lege, helseforetaket og pasienten å beslutte om ekspertpanelets behandlingsråd skal følges. Men om det blir slik at helseforetaket til en hver tid skal se på kostnadene ved den ene behandlingen – uten å se på hvordan dette også kan gavne både pasienten og samfunnet så vingeklipper vi mandatet til ekspertpanelet.

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen viser til at det er en pågående evaluering av Ekspertpanelet, og at departementet vil gjøre vurderinger om det er behov for å gjøre endringer eller justeringer. 

President: På Pasientenes vegne håper jeg at statsråden har tenkt å involvere stortinget i denne viktige saken.  Men igjen det er viktig å ha i bakhodet at hvis økonomien i det enkelte sykehus blir avgjørende med tanke på om en pasient blir henvist til vurdering hos ekspertpanelet og om pasienten får behandling – Da kan det fort bety ulike tilbud, ulike løsninger i ulike deler i Norge – og da kan pasienter i distriktene i Finnmark og distriktene i Norge for øvrig fort bli taperne.

Vennlig hilsen Irene Ojala, Pasientfokus.