En gledelig begivenhet

En gledelig begivenhet

I 2009 kom Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet». Det er egentlig en ganske fin tittel på et viktig dokument. For det er engang slik at hver gang det fødes en liten verdensborger «fødes» det en mamma, en pappa og far og mor, bestefar og bestemor eller en áhkku ja áddjá. En fødsel er altså en gledelig begivenhet for mange. Det er 13 år siden stortingsmeldingen kom.  Den skulle jo være revolusjonerende god. Hvorfor er det da slik at vi kvinner må fortsette å kjempe for kvinners rettigheter?  Ikke bare i Alta, men på Helgeland, i Kristiansund og i Oslo.

Faglige vurderinger er så mangt. 

I Oslo har fagfolk vurdet det slik at hele Oslo skal ha én felles fødeklinikk.  Tall fra Statisk Sentralbyrå, SSB, viser at det bodde i underkant av 700 tusen mennesker i Oslo og 9563 små mennesker ble ønsket velkommen i 2021.   Trur nesten selveste Prøysen kunne sagt «Æille har et syskenbån i Oslo.»

Det må være lov å spørre hvor fagligheten ligger når «fagfolk» skal blande friske fødende med kvinner som kan få kompliserte fødsler eller har et risikofylt svangerskap?  Det er en av mange elementer jeg har lurt på nede i hovedstaden.   For er det ikke slik at de fleste kvinner som skal føde er friske – og da skal vel friske kvinner behandles som friske fødende og ikke som risiko?

Fødekvinner på reisefot.

Sju av 10 kvinner som føder i Vest-Finnmark er bosatt i Finnmark største by Alta, men må føde 140 kilometer fra hjembyen i nabokommunene Hammerfest som har halvparten av innbyggertallet.  Kvinner fra Kautokeino må reise 280 kilometer. Det er naturlig å føde barn.  De fleste kvinner har normale forløp i svangerskapet og under fødselen. Er det mulig å behandle fødsler som en naturlig gledelig begivenhet? Og hva skal faktisk til for at friske kvinner kan føde i Alta – i stede for dagens system med lang reisevei til en fødeavdeling som altså ligger 140 kilometer ut mot havet ofte gjemt bak stengte vinterveier? Kan vi lære noe av andre steder i Norge som har færre innbyggere, men fortsatt fødeavdelinger?

Kan vi behandle friske fødende – som nettopp det – friske fødende?

Hvordan kan vi få til at sju av ti kvinner fra Alta føder i Alta og at kun tre av ti kvinner må føde ved en kvinneklinikk?  En ny stortingsmelding om fødselsomsorg i Norge er på trappene. Som stortingsrepresentant for Pasientfokus jobber jeg målrettet for at Alta skal få fødeavdeling. Det er nok av de som sier at det er en umulighet. Det handler om tekniske løsninger, at det blir for kostnadskrevende og at det mangler både jordmødre og sykepleiere i Norge. Vi i Pasientfokus ønsker svar på dette og søker kunnskap.

Kunnskap gir trygghet og forståelse.

Fagfolk bruker av sin tid til å dele av sin kompetanse. Det er jeg veldig glad for. Til Stortinget kom Nina Schmidt og Sonja Irene Sjøli. Foto: Torild Skogsholm/ Pasientfokus.

Alle trenger kunnskap. Til kontoret mitt på Stortinget inviterte vi derfor jordmødrene Sonja Irene Sjøli og Nina Schmidt. Sonja Irene Sjøli er jordmor, tidligere stortingsrepresentant og var saksordfører for fødselsmeldingen «En gledelig begivenhet.»  Nina Schmidt bor i Alta. Hun har blant annet jobbet som jordmor i Tromsø, Alta og har også vært tidligere ass. Klinikkdirektør ved Kvinneklinikken Akershus universitetssykehus. Du ser det du også – ikke sant – Både Sjøli og Schmidt har erfaringer i bøtter og spann innenfor jordmorfaget – hvis ikke de er fagfolk – hvem kan da smykke seg med den tittelen?

Det er normalt å føde barn. Kvinnekroppen er skapt til det. Bilder i berg ved Altafjorden viser at kvinner ved Altafjorden har født barn i tusenvis av år lokalt. Men de siste ti-årene har kvinner blitt tvunget til å reise ut av byen for å føde. Husk: Det som er mulig av kvinnefientlig holdning til fødsler i Finnmark, ja det er mulig andre steder i Norge.

Jordmødrene påpekte at alle risikosvangerskap/ fødsler må ivaretas på riktig måte. Men slik jeg forsto jordmødrene så mener de også det er viktig å snu tankegangen fra høyrisikofokus for alle fødende – til å ha troen og respekt for kvinners evnet til å føde, troen på den normale fødsel som en fysiologisk og sosial begivenhet.  Det var en tankevekkende samtale.  Vi i Pasientfokus forbereder oss på at det kommer en ny stortingsmelding om fødselsomsorgen i Norge. Kunnskap er viktig – vi kommer til å fortsette å snakke med fagfolk – også med jordmødre. Som medlem av Helse- og omsorgskomiteen fortsette jeg jobben for at sju av ti kvinner fra Alta skal føde i Alta – og ikke må reise bort for å føde.

Vi i Pasientfokus gjør ikke forskjell på folk. Kvinner i hele Norge har rettigheter til trygg fødselsomsorg som de selv kan påvirke.