Er Pasientfokus en protestliste med suksess?

Er Pasientfokus en protestliste med suksess?

Det mener Valgekspert Jonas Stein. Han er overrasket over at Pasientfokus er i kamp om mandat i Finnmark ifølge NRK-måling. Pasientfokus kan ta ett mandat fra AP

Pasientfokus er nær dobbelt så stor som Ap i Alta

Overraskende fra protestliste

Førsteamanuensis Jonas Stein ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet har i tidligere kommentarer til meningsmålinger ikke gitt Pasientfokus realistisk sjanse på mandat.

I følge Altaposten sier Jonas Stein følgende: – Pasientfokus er det som overrasker meg mest, sier Stein til NRK, sier Stein og betegner Pasientfokus som en protestliste med en klar sentrum-periferi-dimensjon.

Pasientfokus og Irene Ojala mener imidlertid at Jonas Stein bommer når han skal forklare Pasientfokus suksess.

– Han har nok rett i at mange stemmer på oss i protest over at de etablerte partiene ikke har vært villig til å lytte til folk og den frykten de har for et helsetilbud som ikke gir trygghet for liv og helse. Det er imidlertid ikke et sentrum-periferi-problem. Proppen i systemet er kanskje først og fremst hos Finnmark Arbeiderparti, men også andre parti i vår region er ikke villig til å ta inn over seg at en tredel av fylket står uten forsvarlig føde- og akuttilbud, sier Ojala.

– Er ikke Alta-liste

Toppkandidaten til Pasientfokus forteller at de selv med minimale ressurser i forhold til de etablerte partiene har drevet valgkamp utenfor kjerneområdet Alta og Kautokeino.

– Vi har fått overraskende stor respons hos folk i kommunene vi har besøkt. De skjønner vårt budskap om at pasienten med akutt sykdom eller skade skal direkte til riktig behandlingssted, noe som i de fleste tilfellene er UNN og Tromsø. I stedet ser vi i dag at pasienten sendes en omvei om Hammerfest eller Kirkenes sykehus hvor dager kan gå tapt før det blir gitt nødvendig helsehjelp. Dette budskapet forstår folk, og de ser også at en struktur med unødvendig mye transport av pasienter betyr færre kroner til å utvikle tilbud i alle kommunene, slår Ojala fast.

https://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2021/08/25/Pasientfokus-n%C3%A6r-dobbelt-s%C3%A5-stor-som-Ap-i-Alta-24477755.ece?rs5278141629960350052&t=1