Føler de seg skremt nu? FRP.

Føler de seg skremt nu? FRP.

Frp i Alta har hatt sin leder Sylvi Listhaug på besøk denne uken. Det er jo vanlig at partiledere reiser rundt og hjelper sine lokallag. Men også Frp er avhengig av presse og pressens omtale av partienes prestasjoner. Da er det jo greit å snakke ned andre? Kanskje føle seg litt sånn: «Endelig fikk vi sagt det, YES!» Var det det som lå bak da Frp sin 1. kandidat fra Finnmark og Listhaug predikerte at «Pasientfokus vil komme til kort på Stortinget» med begrunnelsen «Det er greit å ha et partiapparat i ryggen.»

Nå er ikke spådom mitt fag. Det er riktig, Pasientfokus har ikke et stort partiapparat i ryggen. I morgentimene i dag sitter jeg alene ved kjøkkenbordet og skriver. Men det kan være det er litt dumt å spå om Pasientfokus sine muligheter og gjennomslagskraft – all den tid partiet som kritiserer er et tidligere regjeringsparti som ikke leverte på folks behov. «Vi lovet ikke det, vi lovet å jobbe for en konsekvensutredning» forsvarer de seg med. Det var DET Frp gikk til valg på. Så vet vi det. Det store spørsmålet er imidlertid: Hva har de lovet nu? Ingenting slik jeg ser det med substans. Og da får du som velger neppe noe mer – fra dem.

«Pasientfokus mangler et partiapparat i ryggen.» For egen del kan jeg si at jeg er ikke så opptatt av hva Frp har i ryggen. Etter at Frp har vært i regjering, vi snakker altså ikke om kjøkkenbordet mitt, eller et respateks bord med fire rørstoler, blir fortsatt pasienter omlastet på vei til sykehuset i Hammerfest. Pasienter blir fortsatt sendt omveien til lokalsykehus, påført prognosetap, uførhet og tidlig død. Selv da pilotprosjekt sjåførbytte ble gjennomført sist vinter var ikke Strifeldt klar til å stille spørsmål til Helseministeren om helseministeren kunne være komfortabel med at ministerens pilotprosjekt sjåførbytte, ble trenert av Finnmarkssykehuset? Joda, jeg vet at det spørsmålet ikke ble stilt. Fordi det var vi i Pasientfokus som ba Strifeldt om å stille spørsmål til ministeren. Et spørsmål som først ble stilt i juni 2021 – like før Stortinget tok sommerferie. Hvordan innholdet i rapporten ble skapt – se den kunnskapen kan kanskje partiapparatet til Frp finne ut av.


Er det noen lokalpolitikere i Finnmark som har klart å ryste det politiske Norge grunnet «kun en sak» – uten et partiapparat i ryggen?

Det svaret vil vi aldri få. For samtlige partier i Finnmark har en partiapparat i ryggen. Men det har ikke vi i Pasientfokus – og det er vi jammen glade for. Det er ingen som bestemmer hva vi skal si, når vi skal si det, og hvordan partiet best kommer fra det ved å pynte på temaet. I stede for ser vi at de samme partiene – de med partiapparat bruker mye tid på en massive baksnakking av Pasientfokus. Vi ser at politikere bevist feilinformer, ja reglrett lyver for å skade Pasientfokus sitt mål om sykehus til Alta – uten å ta fra Hammerfest byens sykehus.

Den politiske baksnakking er politikere best på selv. Feilinformasjon som spres om Pasientfokus fra AP, SP, Frp, Venstre, osv. er interessant. Egentlig utrulig hvor samkjørte og enige de er i sin motstand mot oss. Det viser at de har en dårlig sak – og at vi har en god sak. Du vet, det blir aldri feil å jobbe for syke og sårbare eldre, gravide kvinner og akutt syke folk – uansett hvor de bor i Finnmark. Og vi kan, hvis vi får mulighet, ryste disse politiske partier mer.

For det må være lov, også for meg, å undre over hva den enkelte lokalpolitikere, som blir rikspolitikere hadde klart alene – uten å være omslynget av sine rådgivere, partifeller, reklameagenter, pengeinnsamlere og ulike nettverk med valgansvarlige og jurister. Hva hadde den enkelte representant faktisk fått til alene – styrt fra et kjøkkenbord – all den tid partiet, på tross av sitt partiapparat, ikke fikk levert verken fra Stortinget eller i regjering?

Frp et parti som har hatt finansministeren i Norge, allikevel snakker Strifeldt og Listhaug om at Pasientfokus vil komme til kort på Stortinget. Å spå har som sagt aldri vært innenfor mitt fagfelt. Det får politikere gjøre. Men det store spørsmålet er hvorfor Frp som regjeringsparti ikke fikk gjennomslag for det som er viktigst for DEG som pasient, fødekvinne, eldre mann med syk kone osv. For det var kanskje disse nevnte momentene som gjorde at du faktisk stemte Frp i 2017? Hva var viktigst for Frp i regjering. Ståhjuling? lakrispiper? Billigere sukker? EN viktigere sak partiet burde ha sett litt på er om helseforetaksmodellen som de innførte sammen med AP og H i 2002 virkelig er fremtiden for norske pasienter. Er det slik at helseforetaks-modellen fortsatt skal være et udemokratisk foretakssystem som er i ferd med å kvele lokalsykehusene fordi partier som Frp, Ap og H gjorde sykehusene i Norge om til butikk.

Dagens tekst fra kjøkkenbordet mitt er levert. Nå skal kaffen nytes og vårt lille valgapparat skal rulle videre. For vi gir oss ikke. Livet til flokken vår er for viktig til det. Oppsummerte er det i følge ukens aviser og medieoppslag slik at Pasientfokus og Irene Ojala har rystet norsk politikk og overrasket valgforskere, samt ført til at både Frp, Venstre, Sp og Ap føler seg krenket når Pasientfokus gjør den jobben de selv burde gjort med hele sine store partiapparat i ryggen.

https://www.altaposten.no/nyheter/2021/08/25/Mener-Pasientfokus-vil-komme-til-kort-p%C3%A5-Stortinget-%E2%80%93-Det-er-greit-%C3%A5-ha-et-partiapparat-i-ryggen-24478384.ece?rs7373271629951843503&t=1