Jeg vet at du er utålmodig – Det er jeg også.

Jeg vet at du er utålmodig – Det er jeg også.

Av Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus

«Vær utålmodig menneske» er et av diktene som kommer fra Inger Hagerup sitt hjerte og hånd.  Diktet kom ut i diktsamlingen «Den syvende natt» fra 1947! Det var like etter krigen, og Hagerup beskrev mange av de kampene den lille mann og kvinne måtte ta i en verden som ikke var for de sårbare. Diktet «Vær utålmodig menneske»er et av de viktigste diktene for meg og mange andre jeg kjenner.   Det beskriver godt den kampen vi vanlige folk må føre mot helsemakta som Finnmarkssykehuset, Helse Nord, ulike partier på Stortinget og ulike regjeringer som kommer og går – du vet – de som gjør forskjell på folk – selv om de går til valg på at de ikke skal gjøre forskjell på folk.  Rart egentlig.

Du verden det må være enkelt å bli valgt inn på Stortinget når det står et helt apparat klar til å ta den nye stortingsrepresentanten vel i mot!   Jeg innrømmer gjerne at det har slått meg et par ganger den siste måneden. Når politikere møter i Stortingssalen klokken 10 har vi i Pasientfokus ofte flere timer bak oss med praktiske gjøremål. For det skal utvikles en organisasjon som skal stå seg i alle de årene vi skal representere dere på Stortinget.  Da er det lurt å huske på de viktige ordene fra Inger Hagerup:

Langsomt blir allting til.
Skapelsen varer evig.

Jeg vet du ønsker resultater – det gjør jeg også.

Dere som har stemt Pasientfokus er svært viktige. Det er alle de som jobber i og med Pasientfokus der hjemme. Sammen med dere representerer vi den lille mann og kvinners kamp for rettferdighet for syke mennesker, syke eldre, gravide og fødende. Vi er vanlige folk, og som jeg har sagt før: Pasientfokus sin representant er valgt av vanlige folk som ikke ble lyttet til av de etablerte partiene.   Men det grunnlaget som nå bygges skal vare – i lang lang tid. Det er skapelsen av Pasientfokus som politisk stortingskraft som skal stå seg i hardt politisk uvær.

Det er to måneder siden Stortingsvalget – og det som mange spådde ikke var mulig ble en realitet. Pasientfokus kom inn på Stortinget. Vi ble det 3. største partiet fra Finnmark. Pasientfokus fikk tillit fra 40 prosent av velgere i Alta Kommune – og 30 prosent i Kautokeino. I tillegg var det flere velgere fra de andre kommunene i Finnmark som stemte Pasientfokus.  De stemte på oss fordi de har opplevd at også de har blitt et offer for omlasting, omveier til sykehus med påfølgende prognosetap.

Etter valget har jeg fått utallige telefoner og eposter fra hele Finnmark – og Nord-Norge. Folk begynner å forstå at Pasientfokus er viktig! Det ringer leger, sykepleiere, teknikere, fiskere, reindriftsutøvere, bønder, butikkmedarbeidere, mødre og fedre som står opp mot uretten som helseforetakene gjør – fordi helseforetakene i Finnmark, som andre steder, teller kroner og ører i en helseindustri som ikke er forenelig med livskvalitet for den syke og deres familier. Vi må huske på at sykehusene bygges for pasientene.

«Vi skal endre forskjellene i Norge» – men ikke i Alta og Finnmark.

Det er litt undring å se forskjellene på hva politikere lover og hva de faktisk gjør. Politikere, som gjennom valgkampen fikk flere millioner i valgkampstøtte fra fagforeninger og LO, gav store løfter til velgere. De skulle endre forskjellene i Norge . Det var disse partiene, fra Ap, Sp, Rødt og SV som stemte nei til at Alta skulle få en ultra ren operasjonsstue. En operasjonsstue for fremtiden. De som lovet og endre forskjellene i Norge – besto ikke den første testen. Det kan jo være de ikke forsto hva de stemte. Det skal vi gjøre noe med. Så nå har vi startet arbeidet med å invitere politikere til den gode samtale rundt vårt bord.  Vi jobber innenfra – med kunnskap og skal slå kiler inn i de politiske steinene.  For det er jo slik at når du setter kiler i et vist system, banker litt på den, noen ganger hardt og noen ganger helt forsiktig – så sprekker steinen akkurat som trollet når sola står opp.  For det er faktisk slik som Inger Hagerup skrev i sitt dikt:  

«Langsomt blir allting til.
Skapelsen varer evig.
Mørket ble lys og lyset ild,
og mennesket våknet en dag og sa:
Jeg vil.
«

PS Neste innlegg skal du slippe å vente på så lenge. Vennlig hilsen ho Irene O.