Kampen for Finnmarksløpet – en tale til Stortinget.

Kampen for Finnmarksløpet – en tale til Stortinget.

Av Irene Ojala, stortingsrepresentant, Pasientfokus, Finnmark.

«President, Jeg har vært med og arrangere Finnmarksløpet i ti år. Det var i Finnmarksløpets spede barndom. Finnmarksløpet er unikt i Norge og Europa, både arrangementsmessig og ikke minst fordi Finnmarksløpet arrangeres i Finnmark, som er porten til Arktis og Putins verden. Finnmarksløpet kan derfor ikke konkurrere på like vilkår som andre arrangementer i Norge, slik det oppfordres til i innstillingen.

Fra Finnmarksløpets vertskommune, Alta i Vest-Finnmark, langs løypetraseen til Kirkenes i Sør-Varanger kommune har det gjennom 40 år utviklet seg et unikt arrangement som skaper samarbeid, læring og trygg næringsutvikling for ulike aktører. Finnmarksløpet er med på å skape arbeidsplasser, lokalt engasjement, stolthet og økt etterspørsel etter lokale varer og tjenester. Finnmarksløpet er med på å øke lokal kompetanse, og løpet trekker folk også fra utlandet til Finnmark, til Nord-Norge og til Norge og skaper bolyst for flere enn dem som driver aktivt med hundekjøring.

Men det er et alvorlig bakteppe som vi må se på. Det kom godt fram i statsminister Støres tale ved Universitetet i Tromsø i februar. Støre viste til den sterke befolkningsnedgangen i Finnmark, som skaper utfordringer ikke bare for Finnmark, men også for Norge. Støre sa bl.a. at vi ikke kan ha et tomt rom på grensen til Russland og Arktis.

Pasientfokus sin tale under behandlingen av Finnmarksløpet 26. april 2022
  • Finnmarksløpet arrangeres altså i et fylke som av sikkerhetspolitiske grunner bør ha flere mennesker boende der, til beste for hele Norge. Stortinget kan i dag styrke de positive elementene i Finnmark som skaper bolyst og aktivitet, ikke minst for de unge menneskene som finner en framtidsnæring i hundekjøring, og det potensialet som ligger i Finnmarksløpet, hvor arrangøren har et formål om å utvikle et av Nord-Norges viktigste arrangement og skape stolthet, bolyst og økt interesse for landsdelen som reiselivsmål og etableringssted.

Aktivitet, nærvær og kunnskap er byggestenene i Finnmark, i Nord-Norge og i Norge for øvrig. Når dagens regjeringssjef sier at vi ikke kan ha et tomt rom på grensen til Russland og Arktis, vil jeg utfordre Stortinget og regjeringen til aktivt å ta del i den bekymringen. Det kan gjøres ved å bevilge 5 mill. kr til Finnmarksløpet for å gjøre jobben med å promotere Finnmark nasjonalt og internasjonalt på en positiv måte.

Pasientfokus kommer til å støtte forslag nr. 1. Forslag nr. 2 vil vi støtte subsidiært, med håp om at forslag nr. 2 får flertall, fordi det fremmes av SV, som gir regjeringen flertall.»

Så hvordan gikk det? Voteringen gav følgende resultat: 

Forslag 1 på vegne av H, Frp, Rødt og V stemte 46 for forslaget og 56 stemte mot.  De som stemte for at Finnmarksløpet skulle få økonomisk støtte var H, Frp, R, V, Krf og Pasientfokus. 

De som stemte mot at Finnmarksløpet får bevilget penger til promotering  var AP, Sp, SV og MDG.

Forslag 2 på vegne av SV: Her stemte 94 for forslaget, ingen stemte mot. 

Votering over Komiteens tilråding

Dokument 8:105 S (2021–2022) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om Finnmarksløpet – Et verktøy for promotering av Norge – vedtas ikke.

Her stemte 54 FOR komiteens tilrådning, det vil si at Finnmarksløpet ikke skulle få penger til promotering av Norge, mens 46 stemte mot komiteens innstilling. Ap og SP – Nei til Finnmarksløpet. De to som stemte for støte til FL var Frp og Pasientfokus.

Hva vil det si at SV fikk flertall for sitt løse forslag?  Det betyr at håpet lever videre om at FL kan få midler under revidert statsbudsjett.  Vi får leve i håpet – og vil ikke la regjeringen glemme.