Kirsten Jonas, Alta, døde på Hammerfest sykehus etter feilbehandling. Ingen stilles til ansvar.

hvit rose
hvit rose

Kirsten Jonas, Alta, døde på Hammerfest sykehus etter feilbehandling. Ingen stilles til ansvar.

Av Irene Ojala, Pasientfokus

Først vil vi kondolere til familien Roy Jonas for at mor ble feilbehandlet og fikk en for tidlig død. Faktum er at Kirsten Jonas ble feilbehandlet i med døden til følge, og at ingen stilles til ansvar for feilbehandlingen. Det er hardt for familien å ta inn over seg.

Roy Jonas, sønn til Kirsten, og hans samboer Unni Suhr sier det slik til Altaposten: – » Midt i sorgen av en tapt mor og svigermor var det veldig tøft å få vite at døden kunne vært unngått. Rutinene sviktet, og kvaliteten i behandlingen av mamma ble katastrofal. Det er et faktum som ingen, verken sykehuset, politiet eller pasientskadeerstatningen har motsagt. Likevel legges saken vekk fordi den er foreldet, det selv om vi anmeldte saken bare dager etter dødsfallet. Hvordan er dette mulig?»

Kort fra Altaposten: Sitat: «Sentrale fakta i saken er ikke bestridt, og alle, inklusiv Finnmarkssykehuset, er enige om at dødsfallet skyldes feilbehandling som medførte et allergisjokk. Innleggende lege i Alta, som rekvirerte sykehusoppholdet, hadde i en egen CAVE-rapport som fulgte pasienten, gjort det klart at Kirsten ikke måtte gis en bestemt type antibiotika. Pasienten ble likevel satt på intravenøs antibiotika av typen hun ikke tålte. Til tross for advarslene i CAVE ble dette gjort uten at pasienten var satt under overvåkning. Hun gikk i anafylaktisk sjokk og falt livløs om. Livet sto ikke til å redde» Sitat slutt.

Pasientfokus arbeider for at det etableres en  Helsehavarikommisjon som må likestilles med Statens Flyhavarikommisjon. Det vil si at dagens system med UKOM som ble etablert i 2018 må utvides kraftig! Pasientfokus har en uhildet helsehavarikommisjon som  viktig arbeidstema  i vår arbeidsplan til Stortinget.  Det kommer fram i punkt 18 og 19. 

Det vil si  at i tilfeller som Kirsten Jonas, hvor pasientdrap er et faktum, må pasientens journal lukkes straks hendelsen har funnet sted.  Har legen, eller gjeldende sykehus,  behov for videre kommentarer kan ikke pasientjournalen endres.  Det betyr at kommentarene må legges som et klart tillegg til journalen.  Tillegget kan ikke sees på som annet enn et tillegg i etterpå klokskapens navn.  Så må helsehavarikommisjonen undersøke saken i sin fulle bredde.  

Settestatsforvalter.

Pasientfokus mener at I saker som er så alvorlig som pasientdrap, er det viktig statsforvalter/ fylkeslege  i det aktuell fylket ikke kan undersøke saken, men den må sendes til en settestatsforvalter. På den måten sikres pasientens/ den avdødes og familiens rettigheter.  En uhildet undersøkelse uten bindinger er svært viktig – og eneste løsning i grove feil med døden til følge. 


Der manglende politietterforskning er årsaken til at tiden går – må staten ta ansvar – og foreldelsesfristen skal ikke brukes

https://www.altaposten.no/nyheter/2021/08/18/Pasienten-d%C3%B8de-av-feilbehandling-%E2%80%93-politiet-fikk-ikke-etterforsket-ferdig-f%C3%B8r-saken-ble-foreldet-24440988.ece