Kjære Velgere

Kjære Velgere

av Irene Ojala, Pasientfokus

Arbeidsplanen som lanseres i dag inneholder noen temaer som Pasientfokus har jobbet med de siste fire årene. Det er disse sakene vi vil jobbe med fra Stortinget hvis vi blir valgt inn. Vi holder fokus på pasienten og pasientens familie i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark. Du finner vår arbeidsplan på norsk og på samisk.

Alta har de siste årene fått mange gode sykehustjenester. Det er vi i Pasientfokus glade for. Men de viktigste tilbudene, de som handler om selve livet mangler. Med det får arbeidsfolk i vår region dårligere kår.

Arbeidsfolk har rettigheter – også de som bor i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.

Fullverdig fødeavdeling til Alta.

Alta har rundt 21.000 innbyggere og er den største byen i Finnmark. Tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, viser at pasientgrunnlaget i Narvik er på 30 000. Allikevel fødes det 75 flere barn i Alta enn i Narvik. Hvordan er det mulig at Narvik kan ha fødeavdeling mens Alta ikke får? En tidsriktig fødeavdeling i Alta vil styrke kvinner i Alta sine rettigheter til verdighet i forbindelser med fødsler.

Geriatrisk avdeling til Alta.

De fleste eldre i Finnmark bor i Alta. Vi i Pasientfokus mener at våre eldre med sammensatte sykdommer, sviktende funksjonsevne og falltendens må få utredning i Alta ved en fullverdig geriatrisk avdeling. En geriatrisk avdeling vil gi en helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud i samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten for inneliggende og polikliniske pasienter. Det må bli helt slutt på at eldre mennesker sendes langt bort fra hjemstedet for undersøkelser. Ensomhet for eldre er ikke akseptabelt.

Tre likeverdige sykehus i Finnmark.

Alle pasienter med akutte sykdommer, eller skader, må sendes direkte til riktig behandlingssted – aldri sendes «rundt om kring» i Finnmark til sykehus som ikke har faglig kompetanse. Det gjelder for eksempel for hjerte- og hjerneinfarkt. Universitetssykehuset, UNN, i Tromsø må bli hovedsykehus for Finnmark.

Fødeavdeling, akutt og geriatrisk tilbud i Alta vil også styrke beredskapen for Kautokeino, Loppa, Kvænangen og Karasjok, med stengte veier vinterstid. Et sykehus til Alta vil gjøre livene enklere for de fleste, fra vugge til grav.

Hele Finnmark mangler et tidsriktig tilbud hvor pasientene alltid sendes til riktig sykehus og ikke omveien til et sykehus som ikke har fagkompetanse på for eksempel akutt hjerte- og hjerneinfarkt. Pasientfokus jobber for tre likeverdige sykehus til Finnmark.

Vi i Pasientfokus gjør ikke forskjell på folk. Uansett hvem du er, hva du tror på, ditt politiske ståsted, hva du gjør, om du er rik eller fattig, mann eller kvinne, ung eller gammel, gravid, fødende, bestemor eller bestefar, áhkku ja áddjá, oldemor og oldefar. Sakene vi har jobbet med – og skal jobbe med hvis vi kommer på Stortinget – angår deg og din familie. Pasienter i Norge har like rettigheter. Det finnes ingen unntak i lovene – heller ikke for pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.

Pasientfokus jobber for deg – sammen med deg.