Pasientfokus har de beste klimatiltakene

Pasientfokus har de beste klimatiltakene

Av Irene Ojala, Pasientfokus.

Finnmark er et utrolig spennende og annerledes fylke. Politikere har gjort Finnmark til unntak fylket i Norge. Pasientfokus har løsninger for Finnmark som styrker pasienter i Finnmark sine rettigheter.

Er du klar over at Pasientfokus har de beste løsningene på Klima?

I går, i beste sendetid, snakket profesjonelle partiledere om FN sine klimamål. Det var og er litt underlig å høre og lese at de «beste» forslagene for å nå klimamålene er avgifter til folket. Pasientfokus har de beste løsningene. Bygg sykehus der folk bor eller så nært som mulig der folk bor. Det vil redusere ambulanse trafikken langs vei. Det vil redusere ambulanseflyenes omveier. For det er underlig at bilambulansene i Finnmark kjører over 1.600.000 kilometer årlig med pasienter. I tillegg kommer hundretusenvis av kilometer som familiene kjører på sykehusbesøk. Helt unødvendige kilometer. Når Alta får fødeaveling, akutt og geriatri nås klimamålene også for vår region.

Pasientfokus vil redusere transport til sykehusene. Bygg sykehus der folk bor.

Kautokeino skal ha sitt lokalsykehus i Alta. 

Det halverer antall kilometer til deres lokalsykehuset. Pasienter fra Kautokeino og Loppa med omland må få all CT og MR undersøkelser i Alta.

Alle leger i Finnmark må få bruke sin faglige kompetanse.

Det betyr at de på faglig grunnlag skal sende pasienten til riktig behandlingssted. Til riktig tid. Uten omveien til lokalsykehusene i Hammerfest, Kirkenes eller Alta. Vi må slutte helt med å sende pasienter rundt omkring i Finnmark – før de blir sendt til riktig behandlingssted. Det vil redusere antall kilometer til lands, i luft og til havs.

Det skal vi snakke mer om.

Men i dag, 17 august, er Pasientfokus i Karasjok fra ca. 1030 – 1245 og i Lakselv fra kl. 1400 – og til kl. 1800.

Vi sees selvfølgelig til helgen på Alta sentrum.

Kjære ungdom. Lørdag må du komme på vår stand i Alta. Vi har mange gode råd til deg og din familie. Sykehus til Alta handler om DIN fremtid.

Bilde i dag er fra vår punktdemonstrasjon ved åpning av klinikk Alta. 

Bilde i dag er fra vår punkdemonstrasjon ved åpning av klinikk Alta.