Pasientfokus jobber for distriktene – også for Lakselv og Vadsø

Pasientfokus jobber for distriktene – også for Lakselv og Vadsø

Av Irene Ojala 1. kandidat Pasientfokus.

Se på kartet som følger med dagens tekst. Se nøye. Du vil da oppdage at Pasientfokus i fire år har jobbet for en helt ny sykehusstruktur i Finnmark. Finnmark blir ofte presentert som «annerledes» fylket, nesten som noe eksotisk. Men det er ikke mye eksotisk for en fisker i Vardø eller Båtsfjord – eller en fjordfisker fra Alta, å få hjerteinfarkt – bli sendt til et lokalsykehus i Kirkenes eller Hammerfest før fiskeren blir sendt til riktig behandlingssted som er ved Universitetssykehuset i Tromsø. Pasientfokus kjemper for at fiskeren fra Finnmark skal komme tilbake som fisker IKKE som uføretrygdet. Norsk helselovgivning gjelder for hele Finnmark, det finnes ingen unntak i lovene.

Vi i Pasientfokus mener at legevaktlegene i Finnmark må få lov til å bruke sin kompetanse. De har pasienten foran seg. Det er innleggende lege som må få myndighet til å bruke sin kompetanse til beste for pasientens fremtidige liv og livskvalitet. Det betyr at alle distriktsleger på de ulike legevaktene i Finnmark må få lov til å bestille ambulansefly – med direkte flyvning til riktig behandlingssted slik at pasienten unngår tidstap. Tidstap gir prognosetap. Det vet de som har opplevd dette.

Pasientfokus jobber for at Kautokeino skal få beredskapsflyplass. Det har vi jobbet for i fire år. Det er en enkel sak fordi Kautokeino har en flyplass som må oppgraderes til dagens standard. På den måten blir Kautokeino likestilt med Vadsø, Vardø, Mehamn, Båtsfjord, Berlevåg, Honningsvåg og Hasvik. Det betyr at Alta må ha to ambulansefly i full drift. I tillegg må Finnmark få et ambulansefly fast stasjonert på Banak eller annet egnet sted.

Disse punktene har vi i Pasientfokus snakket med politikere på Stortinget i fire år. Politikere har imidlertid ikke sett verdien av vår måte å planlegge fremtiden på. Det har vi ikke minst sett ved at Finnmark Ap har en sykehusstruktur tuftet på historien – samtidig som de har gjort et årsmøtevedtak om at for eksempel pasienter i Alta region ikke skal få fødeavdeling, akutt og geriatri.

Alta er den største byen i Finnmark. Det har enkelte politikere ikke fått med seg. Det kom godt fram i valgdebatten på TV2, søndag 29.august, mellom helseminister Bent Høie (H) og Sp sin leder Trygve Slagsvold Vedum. Begge to prater om Alta som ei bygd i periferien. Det var jo sånn en gang på 1970-tallet. Men nu bor det snart 21000 mennesker i Alta, mens den tidligere byen til altafolk, Hammerfest, har ca 11300 innbyggere. Et sykehus til Alta vil ha et pasientgrunnlag på rundt 30 000, mens Hammerfest sitt pasientgrunnlag er i underkant av 18 000. I tillegg er det slik at over 50 prosent av barn født i Hammerfest er hjemmehørende i Alta. 21 prosent av fødslene i Hammerfest er av kvinner fra Hammerfest. Så når Vedum og Høie snakker som om Alta er utkanten – da har de enten blitt kraftig feilinformert – eller så bryr de seg ikke om kunnskap.

Rikspolitikere og kunnskap om været.

Så er det noe underlig med rikspolitikere som forsvare dagens sykehusstruktur med at sykehuset i Vest-Finnmark må være i Hammerfest fordi det er så dårlig vær om vinteren – og flyplassen kan være stengt. Da er det liksom greit å sende 30 000 pasienter fra andre deler av Vest-Finnmark inn i ei «værfelle» – slik at heller ikke de pasientene kommer seg til sykehuset i Tromsø når pasienten har behov for kritisk behandling til riktig tid. Det er beklagelig, men sant, også pasienter i Hammerfest opplever prognosetap fordi dårlig vær stengte flyplassen. Pasienten kom seg ikke til riktig sykehus til riktig tid. Det er noe å tenke over.

Pasientfokus sine distrikter innbefatter også Vadsø og Lakselv. Behandling må skje nært der du bor!

Som Varangerkvinne er folk i Varanger flokken min. Derfor jobber vi også for at Vadsø og Lakselv skal bli senter for viktige sykehustjenester for sine nærområder. Vi jobber for at Vadsø og Lakselv skal få tilbud om flere sykehustjenester. Som for eksempel dialyse, cellegiftbehandlig foreskrives av leger, men utføres ofte av sykepleier. Selvfølgelig må kreftpasienter få behandling i Vadsø eller Lakselv – i stede for å måtte reise på lange strevsomme turer til et lokalsykehus. Vi jobber for at pasienter med øyesykdommen våt AMD skal få undersøkelser og sprøyter i Lakselv og Vadsø. I tillegg jobber vi for at samtlige pasienter – i hele Finnmark – uansett bosted ALLTID skal sendes til riktig behandlingssted slik vedlagt kart viser.

Pasientfokus vil opprettholde fritt behandlingsvalg.

Du kjenner kanskje noen som har benyttet seg av fritt behandlingsvalg? Fritt behandlingsvalg er svært viktig for Finnmark. Det har ført til at mange har overlevd traumatiske sykdommer. Noen har fått rask behandling slik at de igjen kan jobbe. Andre har fått økt livskvalitet fordi behandlingen førte til at de igjen kan leve godt med sine helseplager. Vi i Pasientfokus skal jobbe for at tilbudet blir mer kjent, lettere å søke på – og sørge for at fastlegen faktisk må tilby fritt behandlingsvalg som en mulighet pasienten kan benytte seg av. Fritt behandlingsvalg er viktig for folk. Det vet vi fordi svært mange pasienter har ringt og fortalt oss om hva fritt behandlingsvalg gjorde for dem da behovet for rask behandling ble viktig for dem. Folk har faktisk reddet livet sitt. Når årsaken til å fjerne fritt behandlingsvalg blir knyttet til at det kun er 60 000 som har benyttet seg av tilbudet – så tenker vi i Pasientfokus: Fantastisk – tenk at 60 000 mennesker fikk tilbud om riktig sykehusbehandling til riktig tid! Skal noe endres med fritt behandlingsvalg må det være at pasientene opplyses mer om sine rettigheter – ikke mindre. Så må det selvfølgelig sees på pris, men det kan vi gjøre uten å ta bort et tilbud som har reddet livet til folk – og som kan redde flere.

Pasientfokus sin sykehusstruktur gir klimagevinst – helt uten avgifter.

Ved å planlegge samfunnet for fremtiden, ved å unngå og sende pasienter rundt omkring til et lokalsykehus, når riktig behandling er ved for eks. UNN i Tromsø, blir det færre kilometer med ambulansetransport, færre familiereiser, besøksreiser og følgereiser. Penger som i dag brukes på transport kan i fremtiden brukes til beste for pasienter som bor i hele Finnmark.

Pasientfokus planlegger sykehusstrukturen i Finnmark for fremtiden. Ikke av historiske grunner, men for å gi bolyst og trygghet til flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene i HELE Finnmark. Det er DET som er Pasientfokus sitt mål hvis vi kommer på Stortinget. I år kan du derfor gjøre en forskjell. Du KAN stemme Pasientfokus.