Pasientfokus marker 100 dager på Stortinget med å ansette folk.

Pasientfokus marker 100 dager på Stortinget med å ansette folk.

I dagens avis formidler Vårt Land at vi i Pasientfokus stortingsgruppe har ansatt Torild Skogsholm, fra partiet Venstre ved vårt kontor. Torild Skogsholm har i mange år vært medlem i Venstre, det er hun fortsatt, men nå jobber hun for Pasientfokus.

Det er fint at Vårt Land formidler at vi i Pasientfokus har ansatt en meget dyktig sekretaritatsleder. Vi er svært glad for at Torild Skogsholm ser pasientene i nord sine behov. Pasientfokus er en tverrfaglig og tverrpolitisk gruppe som speiler vårer velger – som kommer fra samtlige partier i Norge.

I Vårt Land kan vi lese at en valgforsker mener det er «rart» at Skogsholm bli en del av Pasientfokus sin Stortingsgruppe. Men det er jo også slik at det ikke er første gang en valgforsker ser gjennom uklare brilleglass når de uttaler seg om Pasientfokus. Før valget var det flere valgforskere som anså oss som betydningsløs og lite egnet for Stortinget. Med respekt å melde – det JEG ser er valgforskere som muligens ikke har forstått hva som skjer når makta endres fordi politikere ikke lytter til vanlige folks problemer og utfordringer i livet. Torild Skogsholm fra Venstre er en raus person fra Nord-Norge som har forståelse for befolkningen i nord sine problemer. Det har jo partiet venstre også gjort når det gjelder manglende sykehus – og fødetilbud i Alta.

https://www.vl.no/nyheter/2022/01/06/tidligere-venstre-topp-skal-jobbe-for-et-annet-stortingsparti/?fbclid=IwAR0IgggzADD2_BD0jbr81E50I9RssFmQxqOJRxxpiQSzKb86RfmYAZ9f3rk

Alta har de siste årene fått mange gode sykehustjenester. Det er vi i Pasientfokus glade for. Men de viktigste tilbudene, de som handler om selve livet mangler. Fødeavdeling, geriatrisk av- deling for våre eldre og et tidsriktig akuttilbud. Et slikt tilbud i Alta vil også styrke beredskapen for Kautokeino, Loppa, Kvænangen og Karasjok, med stengte veier vinterstid. Et sykehus til Alta vil gjøre livene enklere for alle fra vugge til ut- gangen av livet.


Hele Finnmark mangler et tidsriktig tilbud hvor pasientene alltid sendes til riktig sykehus og ikke omveien til et sykehus som ikke har fagkompetanse på for eksempel akutt hjerte- og hjerne- infarkt. Fra vår arbeidsplan kan du lese følgende:

» Pasientfokus jobber for tre likeverdige sykehus til Finnmark.»

Faksimile fra Vårt Land 7.januar 2021


Vi i Pasientfokus gjør ikke forskjell på folk. Uansett hvem du er, hva du tror på, ditt politiske ståsted, hva du gjør, om du er rik eller fattig, mann eller kvinne, ung eller gammel, gravid, fødende, bestemor eller bestefar, áhkku ja áddjá, oldemor og oldefar. Sakene vi har jobbet med – og skal jobbe med hvis vi kommer på Stortinget – angår deg og din familie. Pasienter i Norge har like rettigheter. Det finnes ingen unntak i lovene – heller ikke for pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.» Med vennlig hilsen Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus.» Sitat slutt.

Vi skal nå ansette flere folk – og ser fram til å bli en sterk og klar stemme for flokken vår – for de vanlige folkene som opplever at sykdom og fødsler ble til en livsoppgave – og at de tradisjonelle partiene aksepterte det.