Pasientfokus på Stortinget har fått nye medarbeidere

Live Husan, Karin Mella og Irene Ojala.
Live Husan, Karin Mella og Irene Ojala.

Pasientfokus på Stortinget har fått nye medarbeidere

Kort fra Pasientfokus på Stortinget av Irene Ojala Stortingsrepresentant.

Det er en glede å kunne si at vi har ansatt Live Husan som rådgiver med spesielt ansvar for det parlamentariske arbeidet, og særlig arbeidet i Helse- og omsorgskomiteen.  Live bor i Oslo, er 44 år, mamma til fire og har tidligere jobbet 14 år på Stortinget pluss to år i Barne- og familiedepartementet.  Live har arbeidet med mange fagområder som rådgiver og kjenner arbeidet i Helse- og omsorgskomitéen spesielt godt. Live begynner å jobbe hos oss 1. april 2022.

Live Husan, begynner å jobbe hos Pasientfokus 1. april.

Vi har også ansatt Karin Mella i en 25 prosent prosjektstilling i foreløpig et år.  Som tidligere omsorgssjef i Alta kommune har Karin god faglig kunnskap om Alta og Kautokeino.  Karin bor i Oslo og blir å jobbe hos oss ca. 1 uke pr. mnd.   Karin vil være et politisk kontaktpunkt mellom arbeidet på Stortinget og kontakt med pasientgrupper, pårørende og interessegrupper i Alta, Kautokeino og Finnmark.

Karin Mella er nå ansatt hos Pasientfokus

Som Stortingsrepresentant er jeg svært glad for å ha Live Husan og Karin Mella med på laget. Sammen med Sylvi Andreassen og Torild Skogsholm – begynner jeg å få med en kompetanse som er midt i blinken av det vi trenger for at jobben vi gjør skal føre til best mulig resultat for flokken vår.

Vi er ikke ferdig med ansettelsen.. vi skal gjøre flere, men vi må først jobbe oss litt sammen – slik at vi til slutt blir en helhet som kan jobbe godt innen alle felt som forventes av en Stortingsrepresentant. MEN det er Pasientfokus sin arbeidsplan som er vår plattform – og som danner grunnlag for all vår jobb videre.