Pasientfokus på vippen?

Pasientfokus på vippen?

av Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus.

Etter at Aftenposten skrev at Pasientfokus KAN komme på vippen i saken om hybridkabler og havvind – har det vært en viss interesse blant vindkraft utbyggere og interesseorganisasjoner. Saken skal ikke behandles på Stortinget før i juni. Mange ting kan skje – og de ulike partiene kan komme fram til enighet før avstemming. Men akkurat nu er Pasientfokus ettertraktet.

Hva vil det si å være på vippen?

Det er 169 representanter på Stortinget. I de saker hvor 84 stemmer for en sak og 84 stemmer mot en sak – da avgjør Pasientfokus resultatet med sin ene stemme. Aftenposten forklarer det slik:

«Regjeringspartiene er splittet i saken. Ap er for. Sp er imot. Men nå kan det altså bygge seg opp et flertall uten regjeringen.De andre partiene som er positive til hybridkabler, er: Høyre, KrF, Venstre, MDG og SV. Sammen med Frp teller de 84 mandater på Stortinget. 85 gir flertall.»

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g6l61k/irene-ojala-fra-pasientfokus-kan-havne-paa-vippen-i-strid-om-havvind

Havvind fra Sørlige Nordsjø ll

Bakgrunnen for saken er at regjeringen legger til rette for første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø ll. Krafta fra feltet skal sendes i kabel til fastlands Norge. Regjeringen skal også sette i gang en utredning om konsekvensene for kraftsystemet av ulike nettsystemer for vindkraft til havs med kobling til Norge og / eller utlandet. Sitat:

«Det er i tilfelle der det ikkje er lagt til rette for nye mellomlandsforbindelsar som aukar eksportkapasiteten frå Fastlands-Noreg. Oppdraget vert sendt til NVE….»

Pasientfokus fortsetter å snakke med alle.

Sist uke ønsket Norwea Norsk Vindkraftforening et møte med Pasientfokus. Når noen ber om besøk – stiller vi opp hvis vi har mulighet. Fredag møttes vi på kontoret til Pasientfokus. Kunnskap er lett å bære. Men det er også slik at vi i andre enden stiller spørsmål – om havvind-industriens konsekvenser. Vi skal derfor ha samtaler med fiskarlag, havforskningsinstituttet – med flere.

Norwea Norsk Vindkraftforening på besøk hos Pasientfokus. Til venstre Robert Klippe, prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Irene Ojala i midten forklarer Finnmark, til høyre er Åslaug Haga, Administrerende direktør i Norwea.

Så er det svært viktig at Pasientfokus benytter hver eneste anledning som byr seg til å introdusere Pasientfokus sin jobb – fra Postkortaksjon og Postkortkvinner i 2017 til sikker plass for Pasientfokus på Stortinget fra 2021 – 2025. Det er i den unike situasjonen vi er i – som gjør at vi i noen tilfeller KAN komme på vippen. Det er ikke sikkert vi kommer dit, men vi forbereder oss. Slik at jeg ikke stemmer i «vilden sky.»