Pasientfokus til Stortinget

Stortingsrepresentant: Irene Ojala, Pasientfokus, Finnmark.

kandidat: Irene Ojala

Irene Ojala er leder i den frivillige organisasjonen Pasientfokus og stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus. Hun er opprinnelig fra Kiberg i Vardø kommune. Og bor i Alta/Bodø.

Irene har bakgrunn fra helse og omsorgstjenesten, reiseliv og servicenæring. Hun er samfunnsplanlegger med Bachelor i Nordområdestudier, fra University of the Arctic.  Videreutdanning i sosiologi og statsvitenskap med fordypning i ressursforvaltning, flerkulturelle studier og økologisk økonomi er viktig kunnskap.  Den viktigste kunnskapen er imidlertid fra samtaler med mennesker som har erfaring, tradisjonell kunnskap om naturbaserte næringer og mennesker med utfordringer i livet.

Hvorfor Pasientfokus er viktig? «Erfaringer fra tre trøblete svangerskap, to yrkesskader, pårørende til syke foreldre og en eldre utviklingshemmet bror har lært meg at utfordringer som svært mange opplever, ofte ikke blir snakket om. Dagens helse- og sykehussystem har ført til at det å være syk, eller utviklingshemmet, blir en livslang oppgave for hele familien. Vi må finne løsninger slik at livskvaliteten er god også når sykdom, eller funksjonsnedsettelse, blir en del av dagliglivet. Lange unødvendige reiser, omlastinger fra en sykebil til en annen, for eldre, fødende og akutt syke, stjeler helsa til folk.  Omveien til lokalsykehus som ikke har kompetanse på nivå med kvinneklinikk, hjerte- og karsykdommer og hjerneslag er direkte pasientfientlig behandling av syke folk. Det er ikke forenelig med likeverd og respekt for mennesker i sårbare situasjoner.»

1.vara: Klemet Erland Hætta

kandidat: Klemet Erland Hætta

Klemet bor i Máze i Kautokeino kommune. Han har bred politisk erfaring fra fylkestinget og Sametinget og har vært ordfører i Kautokeino i 12 år. I dag jobber Klemet som seniorrådgiver for Troms og Finnmark Bondelag. 

Klemet er opptatt av et godt helsetilbud for alle – fordi der er noe alle vil nyte godt av. Det er 70 kilometer fra Máze til kommunesenteret Kautokeino og 280 kilometer fra Kautokeino til lokalsykehuset i Hammerfest. Når noen blir syk rykker førstehjelpsgruppa, som Klemet er medlem i, ut og gir akutthjelp mens man venter på ambulanse. Fritiden går med til «Friluftsliv, matlaging, jakt og fiske.»

2. vara: Leif Gøran Vasskog

kandidat: Leif Gøran Vasskog

Leif Gøran er fra Alta og bor på hjemgården i Tverrelvdalen. Han er utdannet ingeniør og siviløkonom og jobber i dag i Vegdirektoratet. «Jeg er opptatt av gode sykehustjenester, utgjevning av sosiale forskjeller i samfunnet, samferdsel og grønt skifte.»

3. vara: Unn-Hariet Vekve

kandidat: Unn-Hariet Vekve

Unn-Hariet er fra Storekorsnes i Alta kommune, men bor i Alta. Hun har bakgrunn fra servicenæringen og arbeid med barn og unge i Alta kommune. Unn-Hariet har jobbet i Pasientfokus siden starten i 2017. Hun sitter i styret for Pasientfokus og i stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus.

4 vara: Sara-Kristine Loso

kandidat: Sara-Kristine Loso

Sara-Kristine er fra Kautokeino. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i helseledelsen. Hun har lang erfaring innenfor kommunal- og spesialisthelsetjeneste. I dag jobber Sara-Kristine som virksomhetsleder psykisk helse i Alta kommune.  

Rådgiver,Mariann Smith-Novik

kandidat: Mariann Smith-Novik

Mariann er fra Alta. Hun jobber til daglig som psykologspesialist ved BUP. Mariann ble med i Pasientfokus fordi lange transportveier for gravide og sykebarn/voksne/eldre medfører unødvendige lidelser, tap av helse og noen ganger tap av liv. Dette må endres. «Det er viktig å lytte til pasienter. Det er viktig at pasienten og helsepersonell samarbeider. Det gir helsegevinst til beste for pasienten.»