Pasientfokus til Stortinget

1. kandidat: Irene Ojala

1. kandidat:
Irene Ojala

kandidat: Irene Ojala

Irene Ojala er leder i den frivillige organisasjonen Pasientfokus og stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus. Hun er opprinnelig fra Kiberg i Vardø kommune. Og bor i Alta/Bodø.

Irene har bakgrunn fra helse og omsorgstjenesten, reiseliv og servicenæring. Hun er samfunnsplanlegger med Bachelor i Nordområdestudier, fra University of the Arctic.  Videreutdanning i sosiologi og statsvitenskap med fordypning i ressursforvaltning, flerkulturelle studier og økologisk økonomi er viktig kunnskap.  Den viktigste kunnskapen er imidlertid fra samtaler med mennesker som har erfaring, tradisjonell kunnskap om naturbaserte næringer og mennesker med utfordringer i livet.

Hvorfor Pasientfokus er viktig? «Erfaringer fra tre trøblete svangerskap, to yrkesskader, pårørende til syke foreldre og en eldre utviklingshemmet bror har lært meg at utfordringer som svært mange opplever, ofte ikke blir snakket om. Dagens helse- og sykehussystem har ført til at det å være syk, eller utviklingshemmet, blir en livslang oppgave for hele familien. Vi må finne løsninger slik at livskvaliteten er god også når sykdom, eller funksjonsnedsettelse, blir en del av dagliglivet. Lange unødvendige reiser, omlastinger fra en sykebil til en annen, for eldre, fødende og akutt syke, stjeler helsa til folk.  Omveien til lokalsykehus som ikke har kompetanse på nivå med kvinneklinikk, hjerte- og karsykdommer og hjerneslag er direkte pasientfientlig behandling av syke folk. Det er ikke forenelig med likeverd og respekt for mennesker i sårbare situasjoner.»

2. kandidat: Klemet Erland Hætta

kandidat: Klemet Erland Hætta

Klemet bor i Máze i Kautokeino kommune. Han har bred politisk erfaring fra fylkestinget og Sametinget og har vært ordfører i Kautokeino i 12 år. I dag jobber Klemet som seniorrådgiver for Troms og Finnmark Bondelag. 

Klemet er opptatt av et godt helsetilbud for alle – fordi der er noe alle vil nyte godt av. Det er 70 kilometer fra Máze til kommunesenteret Kautokeino og 280 kilometer fra Kautokeino til lokalsykehuset i Hammerfest. Når noen blir syk rykker førstehjelpsgruppa, som Klemet er medlem i, ut og gir akutthjelp mens man venter på ambulanse. Fritiden går med til «Friluftsliv, matlaging, jakt og fiske.»

3. kandidat: Leif Gøran Vasskog

kandidat: Leif Gøran Vasskog

Leif Gøran er fra Alta og bor på hjemgården i Tverrelvdalen. Han er utdannet ingeniør og siviløkonom og jobber i dag i Vegdirektoratet. «Jeg er opptatt av gode sykehustjenester, utgjevning av sosiale forskjeller i samfunnet, samferdsel og grønt skifte.»

4. kandidat: Unn-Hariet Vekve

kandidat: Unn-Hariet Vekve

Unn-Hariet er fra Storekorsnes i Alta kommune, men bor i Alta. Hun har bakgrunn fra servicenæringen og arbeid med barn og unge i Alta kommune. Unn-Hariet har jobbet i Pasientfokus siden starten i 2017. Hun sitter i styret for Pasientfokus og i stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus.

5. kandidat: Sara-Kristine Loso

kandidat: Sara-Kristine Loso

Sara-Kristine er fra Kautokeino. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i helseledelsen. Hun har lang erfaring innenfor kommunal- og spesialisthelsetjeneste. I dag jobber Sara-Kristine som virksomhetsleder psykisk helse i Alta kommune.  

6. kandidat: Anna Kristine Sokki Bongo

kandidat: Anna Kristine Sokki Bongo

Anna er fra Kautokeino. Hun er reindriftsutøver sammen med sin mann. Anna er utdannet sykepleier med 20 år i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til reindrift jobber Anna i dag som HMS rådgiver i reindriften og er tilknyttet et 3. årlig prosjekt for å styrke helse, miljø og sikkerhet i reindriften.

7. kandidat: Mariann Smith-Novik

kandidat: Mariann Smith-Novik

Mariann er fra Alta. Hun jobber til daglig som psykologspesialist ved BUP. Mariann ble med i Pasientfokus fordi lange transportveier for gravide og sykebarn/voksne/eldre medfører unødvendige lidelser, tap av helse og noen ganger tap av liv. Dette må endres. «Det er viktig å lytte til pasienter. Det er viktig at pasienten og helsepersonell samarbeider. Det gir helsegevinst til beste for pasienten.»

8. kandidat: Bjørn Einar Lyng

kandidat: Bjørn Einar Lyng

Bjørn Einar er fra Alta. Han har jobbet i reiseliv, SAS og Widerøe i 36 år. Han har lang fartstid i lokalpolitikken i Alta med hele 36 år i Alta kommunestyre før han takket av. Bjørn Einar er far til fire barn og har ett barnebarn. «Det viktigste vi kan gjøre er å jobbe for fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta. Det er ingen alternativ – vi må ta vare på folk.»

9. kandidat: Bengt Stabrun Johansen

kandidat: Bengt Stabrun Johansen

Bengt kommer fra Loppa kommune, men har vært bosatt i Alta siden 1995. Poltikk har vært en del av livet – og Bengt har tre perioder i Alta kommunestyre hvor av to som fast medlem, og en periode som første varamedlem. Har sittet i formannskap og div politiske utvalg. Har også erfaring fra Fylkesting og fylkeskommunale utvalg. Bengt jobber til daglig som tømrerbas i Alta.

10. kandidat: Fredbjørg Nicolaysen

kandidat: Fredbjørg Nicolaysen

Fredbjørg er opprinnelig fra Øksfjordbotn i Loppa kommune. Hun har sin utdanning som spesialpedagog/ logoped, fra Universitetet i Oslo. Hun har sin privatpraksis i Alta. Pasientene kommer fra Loppa, Nord-Troms, Kautokeino og Alta. «Pasientene jeg behandler har ulike sykdommer som kreft, slagrammede, Parkinson, stamming og/ eller stemmevansker for å nevne noen sykdommer mine pasienter sliter med.» «Jeg er med i Pasientfokus fordi jeg mener at alle har krav på likeverdig behandling – også pasienter jeg jobber med fra ulike deler av Alta-regionen. Jeg ser det hver eneste dag – at ting ikke fungerer. Blant annet går det for lang tid for slagpasienter å få hjelp.»