Stiftelsen Alta sykehus

pasientfokus selger andelsbrev for alta sykehus

Kjøp andelsbrev til Alta sykehus med Pasientfokus

Send epost til  rita@pasientfokus.no

Vi trenger: 

  • Navn på den som andelsbrevet skal stå på
  • Adresse
  • Telefonnummer

Du betaler kroner 550.- til bankkontonummer: 4612 39 56036

Spørsmål?  Sendt til rita@pasientfokus.no

Helt siden juli 2017 har  Pasientfokus, tidligere Postkortaksjonen, lagt ned et betydelig arbeid for fødeavdeling, geriatri og akutt-tjenester til Alta-regionen. Hvis Alta kommune eller staten starter bygging/ etablering av geriatri, fødeavdeling eller akuttavdeling kan stiftelsen fortsette sin virksomhet til sykehuset står ferdig og stiftelsens kapital kan fordeles. Fordeling av midler kan ikke gjøres politisk.

Det er staten ansvar å bygge sykehus i Norge.  Når staten ikke gjennomfører uhildede konsekvensutredninger  blir pasientene påført store utfordringer.  Da må vi som ser pasientenes utfordringer gjøre noen tiltak.

Stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus er et slik tiltak.  Stiftelsen  jobber for sårbare og syke eldre,   kvinner som skal føde samt et tidsriktig akuttilbud i Alta. 

Stiftelsens  formål er å jobbe for økonomisk tilskudd med donasjoner til mulig bygging/ etablering av fødeavdeling med akuttfunksjoner og/ eller geriatri for kommunene Alta, Kautokeino og distriktene i Alta-regionen. Alternativt etablere andre spesialhelsetjenester i Altaregionen.