Sykehus til Alta. Den viktigste saken. Det er DEN saken Pasientfokus jobber med.

Sykehus til Alta. Den viktigste saken. Det er DEN saken Pasientfokus jobber med.

Av Irene Ojala, 1. Kandidat for Pasientfokus

Først vil jeg takke alle dere som allerede har stemt på Pasientfokus.  Valgkampen har vart i ei lita uke.  De positive tilbakemeldingene vi i Pasientfokus har fått fra velgere i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark er vi svært takknemlige for.  Det viser at Pasientfokus har den viktigste saken i årets valgkamp.  Det er den ene saken som griper inn i Nav, finansdepartementet, arbeid og sosial, transport, samferdsel og ikke minst klima. Det er den saken som våre største kritikere ikke klarte å løse selv om de satt i en flertallsregjering.  

Den «ene» saken Pasientfokus jobber med – og for, handler om selve livet.

Velgere fortjener en real valgkamp.

Da Unn Hariet Vekve og jeg tok utfordringen med å stille liste til Stortingsvalget var det en forutsetning at vi i Pasientfokus skulle bestrebe oss på å føre en real valgkamp.  Det var og er alle som står sammen med oss på lista enige med oss i.  Men noen ganger er det viktig å oppklare enkelte momenter. Det er særlig viktig når vi opplever at de profesjonelle politikere, de som har vært regjeringspartier har en annen standard. Velgere tar kontakt med oss og beskriver møte med enkelte politikere i Alta som utrivelig fordi politikere nedsnakker de som stemmer Pasientfokus. Vi vet om det. Vi får en god del pepper på sosiale medier og i enkelte avisinnlegg. Når nedsnakking av Pasientfokus sin liste til Stortinget blir en del av valgkampen på en slik måte at velgere blir berørte – da må vi imidlertid si i fra. 

Pasientfokus har jobber for rettferdighet for syke eldre, gravide, fødende og akutt syke. Vi har ikke kun en sak. 

Sykehus til Alta, med fødeavdeling, akutt og geriatri betegnes av flere politikere som «den ene saken» vi jobber med. Hva skal vi liksom sysle med i «friminuttene» på Stortinget. Vi må være klar over at Frp og Venstre ikke klarte å gi fødeavdeling og akutt til Alta – selv når de var i regjering.  Den ENE saken Pasientfokus jobber med viste seg å være så stor at verken Venstre eller Frp ”klarte”  å snu partiet Høyre til å gi Alta fødeavdeling, akutt og geriatri.  Saken var så stor og vanskelig at selv etter at Frp og V var medansvarlige, regjerings kollegaer i en flertallsregjering klarte partiene ikke å løse vår «ene sak.»  Eller var det viljen det skortet på fordi makt lokket mer?    

Husk på beløpet 600 millioner kroner:

En  fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta vil koste rundt 600 millioner kroner.  Da Pasientfokus møtte de ulike partiene på Eidsvolls plass i oktober 2020 utfordret vi partiene til å velge fra en liste med åtte saker – hvilken sak er ditt parti villig til å jobbe med for vår befolkning. Både Venstre og Frp, ble utfordret til å komme med krav om geriatri til Alta i behandlingen av nasjonalbudsjettet.  Til Frp fastsatte vi beløpet til 50 millioner kroner.   Utfordringen gikk til Frp sin representant fra Finnmark og tidligere leder i Frp, Siv Jensen. Alta fikk gjennomslag for 15 millioner til operasjonssal i Alta. Det er bra.  Men en operasjonssal trenger varme hender til å gjennomføre operasjoner.  De pengene kom ikke.  Men det var en annen mulighet:

Hver vår revideres nasjonalbudsjettet.  Heller ikke da ble Alta tilgodesett. Det er imidlertid verdt å merke seg at i revidert nasjonalbudsjett ble det flertall for at den Nationale Scene i Bergen skulle få 608 millioner kroner til oppussing.  Begrunnelsen var:

” Den Nationale Scene i Bergen har i mange år hatt utfordringar med å drive moderne teater og scenekunst i ei bygning som vart oppført i ei anna tid.”

Kultur er morsomt, det er artig – det skal gi oss energi. Men når vi er syke, skal føde eller må reise lange veier for å besøke våre kjære på et sykehus som bygges på et sted som gir store klimautfordringer – da snakker vi ikke om kos.

Jeg minner om at en fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta vil koste omtrent det samme som oppussing av Den Nasjonale sene i Bergen. Så mens folkene våre fra Kautokeino blir sendt 280 kilometer langs E45 og E6 til lokalsykehuset i Hammerfest i storm, uvær og med kolonnekjørte veier kan fiffen i Bergen kose seg i et oppusset kulturhus.  Det må være lov å undre over hvor fornuften tok veien.

Den ene viktige saken. Sykehus til Alta – det vil gjøre livene enklere for alle som bor i Kautokeino, Alta, Karasjok om vinteren, Loppa og Kvænangen. Den er vanskelig å løse – selv for regjeringspartier. Men det er den viktigste saken for oss alle. Vi i Pasientfokus forhandler den ikke bort!

Til alle dere som har stemmerett ved årets valg. Gå ut og stem. Stem slik at du kan være stolt over at du var med på å vise at det er folket som tross alt er viktig. Ikke politiske partier som bedriver partidemokrati og nedsnakker folkedemokratiet.  I det er det en stor forskjell. 

Godt Valg.