Pasientfokus inntar Stortinget om en uke.

Pasientfokus flytter inn på Stortinget

Demokratiet leverer! Dere har levert – Tusen takk. Av Irene Ojala, Pasientfokus. Det 166. storting trer sammen fredag 1. oktober kl. 13.00. I dette møtet vil det bli holdt opprop med avlevering av fullmakter og det skal velges fullmaktskomité hvor gruppene så vidt mulig skal være forholdsmessig representert. Stortingets andre møte finner sted fredag 8. […]